1.የብቃትና የሰው ሀብት አስተዳደር ስራ አስፈፃሚ
2.ፖሊሲና ስትራቴጂ ጥናትና ምርምር መሪ ስራ አስፈፃሚ
3.የስነ ምግባርና የፀረሙስና ስራ አስፈፃሚ
4.ኦዲት ስራ አስፈፃሚ
  • ተግባራት እና ኃላፊነቶች ኦዲት ስራ አስፈፃሚ
5.የህግ አገልግሎት ስራ አስፈፃሚ
6.የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ስራ አስፈፃሚ
7.መሠረታዊ አገልግሎትስራአስፈፃሚ
8.ፋይናንስና ግዥስራ አስፈፃሚ
9.የስትራቴጂክ ጉዳዮች ስራአስፈፃሚ
10.የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራ አስፈፃሚ
11.የሰ/ማ/ጉ አካትቶ ትግበራ ስራ አስፈፃሚ
12.ተቋማዊ ለውጥ ስራአስፈፃሚ
13.የንግድ ትስስርና ወጪ ንግድ ኘሮሞሽን ዘርፍ
14.የንግድ ስርዓትና ላይሰንሲንግ ዘርፍ
15.የጥራትና መሠረተ ልማት ማረጋገጫ ዘርፍ
16.የዓለም አቀፍ እና ቀጣናዊ ንግድ ትስስር መሪ ስራ አስፈፃሚ
17.የወጪ ንግድ ግብይት መሪ ስራ አስፈፃሚ
18.የወጪ ንግድ ኘሮሞሽንና ግብይት ማሳለጥ መሪ ስራ አስፈፃሚ
19.መልቲ ላተራል ንግድ ትስስር ዴስክ
20.የላይሰንሲንግና ሪጉላቶሪ መሪ ስራ አስፈፃሚ
21.የሀገር ውስጥ ንግድና ሸማተች ጥበቃ መሪ ስራ አስፈፃሚ
22.የጥራትማረጋገጫመሪስራአስፈፃሚ
23.ህጋዊስነልክናየቴክኒክደንብማስተባበሪያመሪስራአስፈፃሚ