# ርዕስ ዓይነት መጠን የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 አዋጅ ቁጥር. 1150/2019 PDF 1256364 MiB Jun 13 2024    
2 አዋጅ ቁጥር. 980/2016 PDF 749051 KiB Jun 13 2024    
3 537 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን መመሪያ PDF 738897 KiB Jun 13 2024    
4 539 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለስልጣን መመሪያ ማሻሻያ PDF 351784 KiB Jun 13 2024    
5 541 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን ቦርድ የይግባኝ ሥነ ሥርአት መመሪያ PDF 476645 KiB Jun 13 2024    
6 553 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ደንብ ማሻሻያ PDF 108753 KiB Jun 13 2024    
7 የኤሌክትሮኒክስ ግብይት አዋጅ ቁጥር.1205/2020 PDF 1756862 MiB Jun 13 2024    
8 536_2013_Chamber_of_Commerce_Directive_የንግድና_የዘርፍ_ማህበራት_ምክር_ቤቶች PDF 2595373 MiB Jun 13 2024    
9 550-2013 የውህደት መመሪያ PDF 4662101 MiB Jun 13 2024    
10 940_2015_የሲሚንቶ_ግብይትን_ለመቆጣጠር_የወጣ_መመሪያ DOC 211968 KiB Jun 13 2024