# ርዕስ ዓይነት መጠን የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 የንግድ ምዝገባ፣ ፍቃድ እና ድኅረ ፍቃድ ኢንስፔክሽን መመሪያ ቁጥር. 935/2015 PDF 995565 KiB May 28 2024    
2 የንግድ ምዝገባ፣ ፈቃድ እና ድኅረ ፈቃድ ኢንስፔክሽን መመሪያ ቁጥር 935/2015 PDF 995565 KiB May 28 2024