# ርዕስ ዓይነት መጠን የተጫነበት ቀን ድርጊቶች
1 አዋጅ ቁጥር. 1150/2019 PDF 1256364 MiB Jul 13 2024    
2 አዋጅ ቁጥር. 980/2016 PDF 749051 KiB Jul 13 2024    
3 ደንብ ቁጥር .392/2016 PDF 987702 KiB Jul 13 2024    
4 ደንብ ቁጥር .461/2012 PDF 1970276 MiB Jul 13 2024    
5 ደንብ ቁጥር .377/2008 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት የሚኒስትሮች ምክር PDF 330878 KiB Jul 13 2024    
6 529_የኢፌዲሪ ንግድ ሚኒስቴር የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት መመሪያ 529/2013 PDF 707952 KiB Jul 13 2024    
7 537 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን መመሪያ PDF 738897 KiB Jul 13 2024    
8 538 በጫት ማህበራትናበግልጫትላኪዎችአማካኝነትወደጂቡቲ የሚላከውን የጫት መጠን ለመወሰን የወጣ PDF 1828609 MiB Jul 13 2024    
9 539 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለስልጣን መመሪያ ማሻሻያ PDF 351784 KiB Jul 13 2024    
10 540 የምርት ገበያ የክፍያና ርክክብ ዋስትና ፈንድ መመሪያ PDF 649554 KiB Jul 13 2024    
11 541 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለሥልጣን ቦርድ የይግባኝ ሥነ ሥርአት መመሪያ PDF 476645 KiB Jul 13 2024    
12 543 የምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 07/2005 እንደተሻሻለው PDF 697169 KiB Jul 13 2024    
13 544 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለስልጣን መመሪያን እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ PDF 290097 KiB Jul 13 2024    
14 545 የምርት ግብይት የገለልተኛ ኦዲተር አሰራር ማሻሻያ መመሪያ PDF 634557 KiB Jul 13 2024    
15 546 የምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር ማሻሻል bመመሪያ PDF 372455 KiB Jul 13 2024    
16 547 አገር አቀፍ ስታንዳርድ የግብዓት ምርት ጥመርታ ለመወሰንና ለማስፈጸም የወጣ መመሪያ PDF 316589 KiB Jul 13 2024    
17 548 የዘርፍ የሙያ ማኅበራት እና የዘርፍ ማኅበራት ምክርቤት አደረጃጀት ድጋፍ አሰጣጥና ክትትል PDF 695566 KiB Jul 13 2024    
18 549 የተሻሻለው የኢትዮጵያ የሸቀጦች ልውውጥ ህጎች PDF 1326315 MiB Jul 13 2024    
19 551 የምርት ገበያው ባለስልጣን መመሪያ PDF 692817 KiB Jul 13 2024    
20 553 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ደንብ ማሻሻያ PDF 108753 KiB Jul 13 2024    
21 554 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ደንብ ማሻሻያ PDF 680422 KiB Jul 13 2024    
22 555 ለዉጭ ገበያ የሚቀርቡ የቅባት እህሎችና ጥራጥሬ ምርቶች የብጣሪ መጠን አወሳሰን መመሪያ PDF 2061865 MiB Jul 13 2024    
23 558 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የውስጥ ደንብ ማሻሻያ PDF 519604 KiB Jul 13 2024    
24 559 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የውስጥ ደንብ ማሻሻያ PDF 305231 KiB Jul 13 2024    
25 561 የምርት ገበያ ሠራተኞች የሥነ ምግባር መመርያ PDF 517871 KiB Jul 13 2024    
26 584 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ባለስልጣን የምርት ግብይት የገለልተኛ ኦዲተር አሠራር መርሆዎችን ለመደንገግ PDF 517998 KiB Jul 13 2024    
27 586 የደረጃ ዝግጅት ቴክኒክ nኮሚቴና ግብረ ሃይል አባላት ማትጊያ ክፍያ የብሔራዊ የደረጃዎችምክር ቤት PDF 1417944 MiB Jul 13 2024    
28 587 የዓለም ንግድ ድርጅት አባልነት እና የአካባቢያዊ ንግድ ግንኙነትና ድርድር ጉዳዩች የሚኒስትሮች PDF 1766861 MiB Jul 13 2024    
29 588 የኢትዮጵያ የደረጃዎች ኤጀንሲ የኢደ ምልክት አጠቃቀም መመሪያ PDF 393429 KiB Jul 13 2024    
30 774 ምርት ገበያ የመጋዘን ወኪሎች የአሠራርና የቁጥጥር መመሪያ ማሻሻያ ቁጥር. 774/2013/1 PDF 166080 KiB Jul 13 2024    
31 የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የውስጥ ደንብ ማሻሻያቁጥር .775/2013 PDF 164648 KiB Jul 13 2024    
32 የኤሌክትሮኒክስ ግብይት አዋጅ ቁጥር.1205/2020 PDF 1756862 MiB Jul 13 2024    
33 536_2013_Chamber_of_Commerce_Directive_የንግድና_የዘርፍ_ማህበራት_ምክር_ቤቶች PDF 2595373 MiB Jul 13 2024    
34 549_2013_የኢትዮጵያ_ምርት_ገበያ_የውስጥ_ደንብ_ማሻሻያ_ቁጥር_8 PDF 1245589 MiB Jul 13 2024    
35 550-2013 የውህደት መመሪያ PDF 4662101 MiB Jul 13 2024    
36 553_2013_የኢትዮጵያ_ምርት_ገበያ_ደንብ_ማሻሻያ_ቁጥር9 PDF 347284 KiB Jul 13 2024    
37 553-2021 ECX Internal Rules Amendment No. 9 PDF 108753 KiB Jul 13 2024    
38 554_2013_የኢትዮጵያ_ምርት_ገበያ_ደንብ_ማሻሻያ_ቁጥር_10 PDF 680422 KiB Jul 13 2024    
39 554-2021 ECX Internal Rules Amendment No. 10 PDF 710194 KiB Jul 13 2024    
40 558_2013_የኢትዮጵያ_ምርት_ገበያ_የውስጥ_ደንብ_ማሻሻያ_ቁጥር_11 PDF 519604 KiB Jul 13 2024    
41 558-2021 ECX Internal Rules Amendment Directive No. 11 PDF 716986 KiB Jul 13 2024    
42 559_2013_የኢትዮጵያ_ምርት_ገበያ_የውስጥ_ደንብ_ማሻሻያ_ቁጥር_12 PDF 384617 KiB Jul 13 2024    
43 561_2013_ECX_Employees_Code_of_Ethics_Directive_የምርት_ገበያ_ሠራተኞች_የሥነ PDF 517871 KiB Jul 13 2024    
44 584_2013_Ethiopia_Commodity_Exchange_Authority_Auditors_Directive PDF 517998 KiB Jul 13 2024    
45 585_2013_Ethiopia_Commodity_Exchange_Authority_Amendment_Directive PDF 171914 KiB Jul 13 2024    
46 586_2013_የደረጃ_ዝግጅት_ቴክኒክ_ኮሚቴና_ግብረ_ሃይል_አባላት_ማትጊያ_ክፍያ_መመሪያ PDF 1417944 MiB Jul 13 2024    
47 774_Ethiopi_Commodity_Exchange_Authority_Wharehouse_Amendment_Directive PDF 166080 KiB Jul 13 2024    
48 863_2014_የቁም_እንስሳት_ኤክስፖርት_ዝቅተኛ_የመሸጫ_ዋጋ_ለመወሰን_የወጣ_መመሪያ PDF 300098 KiB Jul 13 2024    
49 869_2014_የቁም_እንስሳት_ግብይት_ሥርዓት_አፈፃፀም_መመሪያ PDF 3071547 MiB Jul 13 2024    
50 891_2014_Pulses_Transaction_Amendment_Directive_የጥራጥሬ_ምርቶች_ግብይት PDF 214898 KiB Jul 13 2024    
51 892_2014_Sesame_and_White_Peabeans_Amendment_Directive_የሰሊጥና_ነጭ PDF 215910 KiB Jul 13 2024    
52 904_2014_የነዳጅ_ውጤቶች_የሥርጭት_የርክክብና_የሽያጭ_አፈፃፀም_መመሪያ PDF 315474 KiB Jul 13 2024    
53 905_2014_ነዳጅን_ከኩባንያዎች_በቀጥታ_በመግዛት_ለሚጠቀሙ_ተቋማት_የፈቃድ_አሰጣጥ_መመሪያ PDF 265947 KiB Jul 13 2024    
54 906_2014_የነዳጅ_ማደያ_በሌለባቸው_ከተሞች_እና_አከባቢዎች_የነዳጅ_የችርቻሮ_ፈቃድ_አሰጣጥና_የቁጥጥር PDF 304490 KiB Jul 13 2024    
55 935_2015_Business_Licensing_and_Post_Licensing_Inspection_Directive PDF 995565 KiB Jul 13 2024    
56 940_2015_የሲሚንቶ_ግብይትን_ለመቆጣጠር_የወጣ_መመሪያ PDF 287422 KiB Jul 13 2024    
57 940_2015_የሲሚንቶ_ግብይትን_ለመቆጣጠር_የወጣ_መመሪያ DOC 211968 KiB Jul 13 2024    
58 962 2023 Salt Transaction Control Directive DOC 71680 KiB Jul 13 2024    
59 962_2015_የጨው_ግብይትን_ለመቆጣጠር_የወጣ_መመሪያ PDF 397618 KiB Jul 13 2024    
60 560_2013_የወጪ_ምርቶች_ውል_ምዝገባና_አፈጻጸም_መመሪያ PDF 397618 KiB Jul 13 2024    
61 556_2013_የኢትዮጵያ_የንግድ_ስራ_ፈቃድ_መስጫ_መደብ_መመሪያ1 PDF 4038322 MiB Jul 13 2024    
62 552_2013_ከመሰረታዊ_የንግድ_ዕቃዎች_መሐከል_ስኳር፣_ፓልም_የምግብ_ዘይት፣_ስንዴና_የስንዴ_ዱቄት PDF 2591188 MiB Jul 13 2024    
63 983_2016_Ethio_South_Sudan_Border_Trade_Directive PDF 177075 KiB Jul 13 2024    
64 983_2016_Explanatory_Note_Ethio_South_Sudan_Directive_PDF_Tir_27 PDF 91712 KiB Jul 13 2024